Nederlands regeerakkoord: waar is het vertrouwen in Vrije Software?

De nieuwe Nederlandse regering, bestaande uit liberaal-conservatieven (VVD), christen-democraten (CDA), democraten (D66) en orthodoxe protestanten (CU), publiceerde het nieuwe regeerakkoord: “Vertrouwen in de toekomst”. Ik zocht in alle onderdelen van dit document op het woord “software”.

Volgens de nieuwe regering is software een zaak voor het ministerie van justitie. Software wordt niet genoemd in welke andere paragraaf dan ook, inclusief de economische, onderwijs-, arbeidsbeleid-, innovatiebeleid- en leefomgevingsparagrafen.

Dus het is de minister van justitie die over de software gaat. Software wordt op twee plaatsen in de justitieparagraaf genoemd:

  • Het vaststellen van een cyberveiligheidsagenda, inclusief het stimuleren van bedrijven om software veiliger te maken via software-aansprakelijkheid.
  • Het aanschaffen van hacksoftware voor de Nederlandse geheime dienst.

Dit betekent dat software wordt gezien als:

  • Onveilig, en de staat zal stimuleren dat het veiliger zal worden.
  • Een gereedschap om verder te bouwen aan de Nederlandse surveillance- en controlestaat.

Er is een wereld aan mogelijkheden om (bestaande!) Vrije Software te gebruiken om de economie te versterken, de jeugd van echt onderwijs te voorzien en Nederland te veranderen in een innovatiever en leefbaarder deel van Europa. Blijkbaar is dit geen prioriteit. Waar is het vertrouwen in Vrije Software?

#ILoveFS 2017: Vrije Software Lied

Ter gelegenheid van #ILoveFS 2017 een (niet officiële!) vertaling van The Free Software Song. Het is geen letterlijke vertaling, maar het aantal lettergrepen per regel komt overeen met het origineel.

Vrije Software Lied

Doe maar mee en deel de software;
Maak je vrij, hackers, maak je vrij.
Doe maar mee en deel de software;
Maak je vrij, hackers, maak je vrij.

Hebzuchtigen verdrinken in’t geld,
Dat is waar, hackers, dat is waar.
Maar zij helpen hun buren niet;
Da’s niet goed, hackers, da’s niet goed.

Wanneer we g’noeg Vrije Software
tot onze beschikking hebben,
zijn we van die vieze licenties af
hackers, voor nu en altijd, hackers.

Doe maar mee en deel de software;
Maak je vrij, hackers, maak je vrij.
Doe maar mee en deel de software;
Maak je vrij, hackers, maak je vrij.