Voorbeeldvragen voor ‘Vraag het uw kandidaten’, Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart aanstaande vinden er in Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het uitdagen van lokale  politici over hun positie over Vrije Software is een erg belangrijke activiteit. Vooral voorafgaand aan verkiezingen kan het stellen van vragen over software aan kandidaten en partijen een grote impact hebben. Het is dus tijd voor de FSFE-campagne ‘Vraag het uw kandidaten’.

Het is altijd goed om uw kandidaten vragen te stellen over Vrije Software. Maar een bijzonder goed moment is verkiezingstijd omdat er meer aandacht is voor beleid, intenties en beloften van politici en hun partijen.

Wat voor vragen te stellen:
Voordat u begint met het stellen van vragen zou u moeten nadenken over wat u wilt vragen. Wij moedigen u aan om te kijken naar onze verschillende activiteitengebieden, onze nieuwsberichten en de volgende voorbeeldvragen als inspiratie voor uw eigen vragen:
 1. A. Bent u van plan om het gebruik van Vrije Software [1] te promoten? Zo ja, hoe?
  B. Bent u van plan om de belangen van kleine en middelgrote Vrije Softwarebedrijven te promoten, en zo ja, hoe?
 2. Onvrije software is alleen te wijzigen met toestemming van de eigenaar. Deze beperking heeft geleid tot dienstverleningsmonopolies en verkoop lock-in in de publieke en private sector. Bent u van plan om op te treden tegen bestaande dienstverleningsmonopolies van deze aard?
 3. A. Strikt vasthouden aan open standaarden in de informatie- en communicatietechnologie (ICT) binnen de publieke sector maakt eerlijkere competitie tussen aanbesteders mogelijk. Bent u het eens met de definitie van Open Standaarden van de Free Software Foundation Europe?
  B.
  Gaat u zich inzetten voor een strikte handhaving van Open Standaarden in de publieke sector? Zo ja, hoe bent u dit van plan?
 4. A. Is uw partij van plan om het gebruik van Vrije Software en het onderwijs te promoten?
  B. I
  Is uw partij van plan om het onderwijzen van overdraagbare ICT-vaardigheden te promoten, in plaats van kennis die specifiek gebonden is aan een product of verkoper?
 5. Veel organisaties in de publieke sector adverteren voor onvrije software op hun websites, zoals promotie voor ‘Adobe Reader’. Wat is uw mening over dit soort advertenties, en heeft u hier plannen over?
 6. A. Wat vind u ervan dat er gemeenten zijn die apps publiceren waarbij de burger propriëtaire installatie-software moet gebruiken?
  B.
  Wat gaat u doen om deze handelspraktijk niet in uw gemeente te laten plaatsvinden?
 7. A. Wat vind u ervan dat er gemeenten zijn die in te vullen PDF-formulieren versturen waarbij de burger propriëtaire software zou moeten gebruiken?
  B.
  Wat gaat u doen om deze strafbare handelspraktijk niet in uw gemeente te laten plaatsvinden?

[1] https://fsfe.org/about/basics/freesoftware.nl.html

Hoe contact op te nemen met politieke kandidaten

 • Ontdek kandidaten in een gebied waar verkiezingen worden gehouden en idealerwijze kennis of ervaring hebben op het gebied van Vrije Software en/of Open Standaarden. Zo’n persoon zal waarschijnlijk uw vraag eerder begrijpen en beantwoorden.
 • Stuur de kandidaat uw vragen per e-mail, post of beide.
 • Publiceer uw bericht (bijvoorbeeld op blogs.fsfe.org) om de kans te vergroten dat uw kandidaat gaat beantwoorden.
 • Laat ons weten dat u uw vraag gestuurd heeft zodat we het bewustzijn over uw handelen kunnen vergroten en ertoe bijdragen dat er een vervolg komt

Hoe contact op te nemen met politieke partijen

 • Maak een vragenlijst en stuur een gedrukte versie aan het postadres van de partij.
 • Lees alle antwoorden en vat hen samen op de pagina met antwoorden op onze wiki.

Hoe de impact van uw handelen te vergroten

 • Informeer ons over uw plannen om bij te dragen aan de campagne zodat we u kunnen informeren over eerdere pogingen en u kunnen helpen.
 • Maak een wiki pagina met de vragen die u heeft gesteld en de antwoorden die u heeft gekregen (voorbeelden: Duitse parlementaire verkiezingen 2009, Weense gemeentelijke verkiezingen 2010
 • Blog en microblog regelmatig over uw activiteiten om zo anderen de mogelijkheid te geven te volgen wat u doet. Sommige ideeën over waarover te bloggen zijn: waarom heeft u contact gezocht met kandidaten; uw ervaringen met het opstellen en versturen van vragen of vragenlijsten; interessante antwoorden die u heeft ontvangen; en welke antwoorden u verwacht te ontvangen.
 • Als u van voldoende kandidaten of partijen antwoorden heeft ontvangen zullen we een pagina op fsfe.org maken met samenvattingen, mogelijk met een bijbehorend persbericht (voorbeeld: Duitse Federale verkiezing 2009).
Met dank aan Nico Rikken.

Nederlands regeerakkoord: waar is het vertrouwen in Vrije Software?

De nieuwe Nederlandse regering, bestaande uit liberaal-conservatieven (VVD), christen-democraten (CDA), democraten (D66) en orthodoxe protestanten (CU), publiceerde het nieuwe regeerakkoord: “Vertrouwen in de toekomst”. Ik zocht in alle onderdelen van dit document op het woord “software”.

Volgens de nieuwe regering is software een zaak voor het ministerie van justitie. Software wordt niet genoemd in welke andere paragraaf dan ook, inclusief de economische, onderwijs-, arbeidsbeleid-, innovatiebeleid- en leefomgevingsparagrafen.

Dus het is de minister van justitie die over de software gaat. Software wordt op twee plaatsen in de justitieparagraaf genoemd:

 • Het vaststellen van een cyberveiligheidsagenda, inclusief het stimuleren van bedrijven om software veiliger te maken via software-aansprakelijkheid.
 • Het aanschaffen van hacksoftware voor de Nederlandse geheime dienst.

Dit betekent dat software wordt gezien als:

 • Onveilig, en de staat zal stimuleren dat het veiliger zal worden.
 • Een gereedschap om verder te bouwen aan de Nederlandse surveillance- en controlestaat.

Er is een wereld aan mogelijkheden om (bestaande!) Vrije Software te gebruiken om de economie te versterken, de jeugd van echt onderwijs te voorzien en Nederland te veranderen in een innovatiever en leefbaarder deel van Europa. Blijkbaar is dit geen prioriteit. Waar is het vertrouwen in Vrije Software?

Waarom we een Nederlands overheidsagentschap ervan overtuigden om een open documentformaat te gebruiken

Wanneer het gaat om het gebruik van open documentformaten binnen de Nederlandse overheid is er geen wet. Er is de “pas toe of leg uit”-regel die onder andere betekent dat een overheid open standaarden moet gebruiken tenzij zij specifiek uitlegt waarom zij dat niet kan. Omdat dit een tandeloze wet is kan je alleen maar vriendelijk aan een ambtenaar vragen om open standaarden te gebruiken.

En dat hebben we dan ook gedaan. Het Antennebureau, dat deel uitmaakt van het Agentschap Telecom, publiceert regelmatig een document met alle legale antennesystemen in het land. Zij deden dit in een werkblad in een onvrij documentformaat. Na een tip van Kevin Keijzer verzocht ik hen vriendelijk om dit te veranderen. Ik ontving een snelle reactie waarin zij stelden dat zij na het ontvangen van verschillende vergelijkbare verzoeken zij meteen zouden overstappen op .ods bij hun volgende publicatie.

Zie voor meer informatie over open documentformaten de Document Vrijheidsdag website.